Bygglovsritningar

Bygglovsritningar är vår främsta marknad och vi erbjuder konkurrenskraftiga lösningar genom att ha högt fokus på service. Vi håller bra priser och korta leveranstider samtidigt som vi erbjuder full service genom ärendet. 


Bygglovsritningar 0-30 kvm -> från 4500 kr exkl. moms!

För större projekt lämnar vi offert efter några kortare frågor!


Leverans

Leverans av bygglovsritningar görs per mail (PDF/DWG) men de kan även fås på post om så önskas.

Vilka ritningar krävs av kommunen?


Bygglovsritningar består av de underlag som kommunens bygglovsenhet behöver för att besluta huruvida din bostad är lämplig för önskad förändring. 


Ritningar som krävs är oftast fasad-, situations-, plan- och sektionsritningar. I särskilda fall kan kompletteringar behöva göras för att ytterligare förtydliga något för handläggaren och givetvis garanterar vi att inga avgifter drabbar dig när kompletteringar krävs från kommunen. Copyright © All Rights Reserved